Atletické hřiště nebo městský stadión?

Atletické hřištěHistorie atletiky v našem  městě je dlouhá již několik desetiletí a atletika vždy přitahovala mnoho zájemců. Sportování se v současnosti v oddíle atletiky při TJ MDDM Ostrov celoročně věnuje kolem 60 až 70 mladých atletů všech věkových kategorií. Stejně, jako tomu bylo v minulosti, jsou i nyní mezi nimi závodníci dosahující skvělých výsledků na krajské i celorepublikové úrovni. 

Pro naši přípravu však chybí dostatečné podmínky a zázemí, neboť 200 m dlouhý ovál při ZŠ Májová svými poloměry zatáček neumožňuje využití všech technických prostředků k rozvoji běžeckých schopností, současně také nelze nacvičovat dlouhé překážkové běhy. Rovněž nám chybí sektory pro technické disciplíny: hod diskem a kladivem, hod oštěpem (kde je zcela nedostatečná délka odhodové plochy), skok o tyči, trojskok apod. Velmi jsme tedy uvítali záměr nynějšího vedení města na vybudování atletického hřiště.

Jako dlouholetému atletovi, který se nyní stará o přípravu části našich mladých svěřenců, mé srdce jásá, že se snad dočkám podmínek, které nám umožní i pořádat závody alespoň na krajské úrovni.  Jako občan našeho města se však musím ptát, zda je účelné vynaložit nemalé prostředky na budování jednoúčelových sportovních zařízení.

V plánu, který jsem měl možnost vidět, je výhled vybudování atletického stadiónu v prostoru za tribunou stávajícího fotbalového hřiště (v lokalitě Boreckých rybníků) a součástí tohoto plánu je i zbudování tribun a zázemí pro obě sportoviště. Myslím si, že účelnější je výstavba městského stadiónu, který umožní sportovní vyžití jak fotbalistům (či jiným sportovcům využívajícím travnatou plochu) tak i atletům. Tento postup by umožnil vybudovat kvalitní zázemí v jediném provedení, současně by stávající fotbalová hřiště zůstala jako tréninkové zázemí a nedocházelo by k přetěžování plochy určené k soutěžním utkáním.

S obdobným návrhem jsem vystupoval jako člen zastupitelstva města již před zhruba šesti lety, kdy byla z prostředků EU plánována rekonstrukce sportovišť v uvedené lokalitě, bohužel však tehdejší vedení města nechtělo naslouchat jakýmkoliv návrhům a argumentům a dokonce jsem se dozvěděl, že „investice ve výši kolem 18 mil. Kč pro cca 60 až 80 celoročně sportujících dětí je naprosto neúčelná“ (volná citace).

Mohlo by Vás také zajímat:  Garáže na konci Lidické ulice

Doufám, že konečně nastane doba, kdy začneme pohlížet na veřejné finance stejně jako na své vlastní a kdy budeme důsledně přemýšlet nad možnostmi, jak pořídit stejné za nižší prostředky a současně se zamyslíme i nad náklady, které se naše investice vyžádají v budoucnosti.

Petr Pavelka, trenér atletiky TJ MDDM Ostrov
Napsáno pro Ostrovský měsíčník 08/2014

 

Tags: