Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Atletické hřiště nebo městský stadión?

Atletické hřištěHistorie atletiky v našem  městě je dlouhá již několik desetiletí a atletika vždy přitahovala mnoho zájemců. Sportování se v současnosti v oddíle atletiky při TJ MDDM Ostrov celoročně věnuje kolem 60 až 70 mladých atletů všech věkových kategorií. Stejně, jako tomu bylo v minulosti, jsou i nyní mezi nimi závodníci dosahující skvělých výsledků na krajské i celorepublikové úrovni. 

Pro naši přípravu však chybí dostatečné podmínky a zázemí, neboť 200 m dlouhý ovál při ZŠ Májová svými poloměry zatáček neumožňuje využití všech technických prostředků k rozvoji běžeckých schopností, současně také nelze nacvičovat dlouhé překážkové běhy. Rovněž nám chybí sektory pro technické disciplíny: hod diskem a kladivem, hod oštěpem (kde je zcela nedostatečná délka odhodové plochy), skok o tyči, trojskok apod. Velmi jsme tedy uvítali záměr nynějšího vedení města na vybudování atletického hřiště.

Jako dlouholetému atletovi, který se nyní stará o přípravu části našich mladých svěřenců, mé srdce jásá, že se snad dočkám podmínek, které nám umožní i pořádat závody alespoň na krajské úrovni.  Jako občan našeho města se však musím ptát, zda je účelné vynaložit nemalé prostředky na budování jednoúčelových sportovních zařízení.

V plánu, který jsem měl možnost vidět, je výhled vybudování atletického stadiónu v prostoru za tribunou stávajícího fotbalového hřiště (v lokalitě Boreckých rybníků) a součástí tohoto plánu je i zbudování tribun a zázemí pro obě sportoviště. Myslím si, že účelnější je výstavba městského stadiónu, který umožní sportovní vyžití jak fotbalistům (či jiným sportovcům využívajícím travnatou plochu) tak i atletům. Tento postup by umožnil vybudovat kvalitní zázemí v jediném provedení, současně by stávající fotbalová hřiště zůstala jako tréninkové zázemí a nedocházelo by k přetěžování plochy určené k soutěžním utkáním.

S obdobným návrhem jsem vystupoval jako člen zastupitelstva města již před zhruba šesti lety, kdy byla z prostředků EU plánována rekonstrukce sportovišť v uvedené lokalitě, bohužel však tehdejší vedení města nechtělo naslouchat jakýmkoliv návrhům a argumentům a dokonce jsem se dozvěděl, že „investice ve výši kolem 18 mil. Kč pro cca 60 až 80 celoročně sportujících dětí je naprosto neúčelná“ (volná citace).

Doufám, že konečně nastane doba, kdy začneme pohlížet na veřejné finance stejně jako na své vlastní a kdy budeme důsledně přemýšlet nad možnostmi, jak pořídit stejné za nižší prostředky a současně se zamyslíme i nad náklady, které se naše investice vyžádají v budoucnosti.

Petr Pavelka, trenér atletiky TJ MDDM Ostrov
Napsáno pro Ostrovský měsíčník 08/2014

 

1 Comment

Comments are closed.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters