Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Author page: Petr Pavelka

K poslednímu jednání zastupitelstva města

Včera (12. 9.2018) se uskutečnilo poslední jednání končícího zastupitelstva našeho města. Předpokládal jsem zasvěcenou debatu o předloženém návrhu „Strategického plánu rozvoje města Ostrova“, stejně tak jsem očekával i debatu nad předloženým střednědobým výhledem financování našeho města na roky 2019-20, neboť součástí materiálu byly i předpokládané realizované investiční akce. K mému překvapení však k těmto materiálům se nekonala žádná diskuse, jsou tedy všichni zastupitelé (a to i současní tzv. „opoziční“) s předloženými návrhy v zásadě spokojeni a jsou srozuměni s výběrem přeložených investičních akcí. O to větším bylo pro mě překvapením, co se odehrálo v bodě „Různé“. Byť jsem si za nynější 4 roky svého působení v zastupitelstvu našeho města mohl zvyknout na styl komunikace ze strany některých kolegů a kolegyň zastupitelů, včerejší výlevy však přesáhly míru. Jednání zastupitelstva města se má zabývat otázkami fungování města, mělo by reagovat na případnou situaci ve městě a problémy jeho obyvatel – takto by také měly být formulovány „dotazy členů zastupitelstva“ směřované k orgánům města či pracovníkům městského úřadu.

Kdo vlastně podporuje zahrádkáře?

REAKCE NA ČLÁNEK PETRA KADLECE v ostrovském měsíčníku 01-2016

V příspěvku uveřejněném na 16. str. OM s vročením „Leden 2015“, které bylo paradoxně vydáno v posledních dnech r. 2015, uvádí pisatel Petr Kadlec: „…Další dobrou zprávou je, že starosta města dostál svému slibu a finančně pomohl osadě 10 Za zimním stadionem.

Městské byty a politická kultura

Zastupitelstvo města Ostrova na svém posledním jednání v tomto volebním období (dne 10. 9. 2014) schválilo většinou jednoho hlasu záměr prodeje cca 200 bytů z majetku města. Na tomto jednání nebyl předkladatelem uveden jediný zásadní důvod tohoto prodeje mimo skutečnosti vysokých nákladů na údržbu a rekonstrukci uvedených bytů. Veškeré návrhy opozičních zastupitelů na odložení projednání tohoto záměru byly ze strany současného vedení města ignorovány.

Atletické hřiště nebo městský stadión?

Atletické hřištěHistorie atletiky v našem  městě je dlouhá již několik desetiletí a atletika vždy přitahovala mnoho zájemců. Sportování se v současnosti v oddíle atletiky při TJ MDDM Ostrov celoročně věnuje kolem 60 až 70 mladých atletů všech věkových kategorií. Stejně, jako tomu bylo v minulosti, jsou i nyní mezi nimi závodníci dosahující skvělých výsledků na krajské i celorepublikové úrovni. 

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters