Vladimír Toman

Kampaň jde do finále – věříme, že tradiční hodnoty uspějí

Před minulými volbami jsme sami sebe označili za tým lidí různých názorů a životních zkušeností, různých vyznání a politických preferencí, kterým není lhostejná budoucnost našeho města. Tým se částečně pozměnil, starost o naše město nám zůstala. Cítíme ale, že změny, které v celé naší zemi v posledních 4 letech nastaly, v nás přes ekonomický rozvoj budí obavy.

Ve veřejném prostoru včetně nejvyšších pater naší politiky přibývá otevřených lží vydávaných za alternativní názory, množí se útoky na nezávislá média, některé strany a politici parazitují na strachu občanů, který sami aktivně vyvolávají. Za obzvláště nebezpečné považujeme zpochybňování našeho členství v Evropské unii a příslušnost k západní civilizaci vůbec.Read More »Kampaň jde do finále – věříme, že tradiční hodnoty uspějí

V jakém stavu je naše město (3)

Naši zastupitelé požádali vedení města, aby se Ostrov připojil k průzkumu Obce v datech a získal tak podrobné údaje. Zatím k tomu nedošlo, ale třeba se to po volbách změní. Mají-li ohlasy k předchozím částem článku reprezentovat obecnější mínění občanů Ostrova (možná i představitelů města), daly by se popsat asi takto:

„Nevím a jsem na to hrdý!“ nebo „Chtějí nás poškodit (ONI)!“

Read More »V jakém stavu je naše město (3)

V jakém stavu je dnes naše město? (2)

Je zvláštní, jak poměrně nevinný článeček s upozorněním na výsledky jednoho zajímavého a přínosného průzkumu vzbudil u některých čtenářů emoce. Asi nemohu po nikom chtít, aby si jej přečetl ještě jednou a na konci zjistil, že je vlastně výzvou k zamyšlení a případné spolupráci.

Problémy jsou složité a každý nápad bude cenný. Původně jsem se nechtěl dále rozepisovat, dokud nebudou k dispozici detailnější data. Zatím nejsou. Na některé ohlasy je ale třeba reagovat. Výzva, ať za podobný nesmysl město neplatí, je krásnou ukázkou dnes obecně rozšířeného opovrhování odborností. Vždyť sami nejlépe víme, jak všechno děláme dobře, že? Copak tím ti Ostrováci.cz sledují? Asi nás chtějí vyrušit od makání! Mimochodem, k projektu se již připojila i některá města, která dopadla hůře než Ostrov. Že by chtěla jen vyhazovat peníze za hlouposti?Read More »V jakém stavu je dnes naše město? (2)