Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Václav Havel v našich vzpomínkách

Je to již 11 let, co jsme se s Václavem Havlem rozloučili. Určitě si opět vyslechneme od mnoha známých a některých i chytrých lidí, jaká je to velká ztráta. Každý rok se to opakuje, ale vývoj Česka v posledních letech ukazuje, že jsme VH vcelku úspěšně pohřbili nejenom ve smyslu tělesném, ale bohužel i v odkazu myšlenkovém a duchovním.

Jaký význam má Václav Havel pro mě osobně? Jaké mám vzpomínky? Znám jeho myšlení a dílo? Co si myslím o jeho přínosu pro naši zemi? To by si měl každý, kdo na VH vzpomíná, sám pro sebe zformulovat. Stručně se o to pokusím.

První vzpomínky z éry komunistické diktatury nemám příliš výrazné. Havlovi se o reklamu starali nejvíce samotní komunisté. Časté pomluvy ve stranickém tisku a věznění svědčily o tom, že je pro ně opravdu nebezpečný. Mezi známými kolovaly na VHS Havlovy hry, já jsem se tehdy k žádné nedostal.

Obrat nastal po 17. listopadu 1989. Ve veřejném prostoru se ihned začaly objevovat různé postavy známé ještě z roku 1968. Věrozvěstové názorů, že se vlastně nemusí mnoho měnit. Není nutné je připomínat. První vystoupení VH v televizi bylo trochu nepřipravené a rozpačité. Každé další bylo více razantní a zajímavé. Viděl jsem člověka, který neslibuje, jak všechno za nás vyřeší. Viděl jsem člověka, který věci promýšlí, snaží se nahlédnout z různých perspektiv a je mu jedno, že u toho vypadá trochu nejistě. A byl vtipný. Byla to úplně jiná liga než ostatní. Vzpomínám si na debaty s kolegy v práci. Kam to ten Havel tlačí? Nestačilo by oživit „socialismus s lidskou tváří“? Dokázal, že nestačilo. Nebyl jediný, ale byl nejvíce připravený a měl to promyšleno nejvíce do hloubky.

A tak se stalo. Výsledkem soustavného tlaku na „státostranu“ se stal Václav Havel prezidentem! Přišel slavný novoroční projev. Návštěva v USA s projevem v Kongresu byla pro mne absolutní euforií! Ale to nemohlo pochopitelně trvat dlouho. Nastaly chyby, mezi nimi některé zásadní pro budoucí vývoj. Něco mohl Havel ovlivnit více něco méně. Z mého pohledu nastala přílišná tolerance ke KSČ(M), do důležitých pozic se postupně dostávali lidé zcela bez zásad vydávaní za „pragmatiky“. Došlo k rozdělení Československa, na které se občanů nikdo neptal a které je dodnes z jakýchsi záhadných důvodů považováno za úspěch. Asi proto, že se nestřílelo, i když nevím, proč by se mělo. Václavu Havlovi se to zjevně nelíbilo, ale tenkrát v podstatě vyklidil pole. Pozdější Havlovo vykonávání funkce prezidenta ČR se mi zdálo na domácí scéně spíše pasivní. Výjimkou byl rudolfínský projev z roku 1997 ostře kritizující tunelování, které si vláda Václava Klause vůbec nepřipouštěla. V zahraniční politice si ale nevzpomínám, že by se mu dalo něco vytknout. Vstup do NATO a EU se podařil s jeho velkou zásluhou. Hlavně díky němu je naše kotva stále ještě na západě, i když nás pozdější „lodivodové“ kormidlovali usilovně směrem opačným.

Přes všechny chyby bylo Havlovo vykonávání prezidentského úřadu pro ČR nedocenitelné. Kéž by se našel důstojný nástupce či nástupkyně! Po dvaceti letech mezinárodní ostudy je nejvyšší čas. Ovšem fakt, že jedním z kandidátů na prezidenta je člověk, který se snaží především vyhnout vězení a ve volbě vůbec není bez šancí, dokládá v jakém rozkladu hodnot se naše země nachází.

Po odchodu z veřejných funkcí se VH k mému částečnému zklamání vyjadřoval kriticky k vývoji v naší zemi poměrně málo.  Později se ukázalo, že hlavním důvodem bylo slábnoucí zdraví. O to více jsem obdivoval nadčasovost a hloubku jeho myšlenek, kam by měla lidská společnost směřovat. Nikdy nebyl zahleděn do minulosti, nevykládal trapně jako mnozí jiní nesmysly o „českých národních zájmech“. Kladl velký důraz na ekologii (opět velký rozdíl proti většině současných politiků). Tomáš Halík ve svém nedávném kázání uvedl, že skutečně duchovního člověka poznáme podle vyzařující radosti a smyslu pro humor. Havlův humor byl skvostný. A vnitřní radost, kterou vyzařoval, se na mne přenáší dodnes, kdykoli si na něj vzpomenu.

Ze závěru jeho života je pro mne nezapomenutelné dojemné setkání s tibetským dalajlámou.

Havel pro mne byl a bude výjimečný. Ale byl na nápravu naší komunismem morálně zdevastované země skoro sám. Moc jsme mu nepomohli a měli bychom naše selhání napravit!

Ing. Vladimír Toman

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters