Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jaká bude budoucnost prostoru mezi Penny Markety?

Dlouhodobě nevyužitý prostor mezi ostrovskými Penny Markety je dle našeho názoru jedním z klíčových ploch našeho města. Toto místo mezi starým a novým městem a dává prostor ke kvalitnímu urbanistickému propojení těchto dvou částí Ostrova. 

OstrovOstrováci.cz vítají, že se vedení města obrací na obyvatele, aby zjistilo jejich potřeby, přání a očekávání. Stejně pozitivně vnímáme zapojení studentů architektury do tohoto projektu. Rádi bychom ale upozornili na to, že při zadávání jakékoli budoucí projektové dokumentace by měl být kladen důraz především na využití tohoto území pro bydlení. V Ostrově v současné době zcela chybí obecní „startovací“ bydlení pro mladé rodiny, bez kterého nebude dle našeho názoru zastaven neblahý trend stárnutí a vylidňování města. Různých ploch pro volnočasové aktivity je již ve městě poměrně dost a může se stát, že v blízké budoucnosti je nebude mít kdo využívat.

Ing. Vladimír Toman

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters