Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Kdo vlastně podporuje zahrádkáře?

REAKCE NA ČLÁNEK PETRA KADLECE v ostrovském měsíčníku 01-2016

V příspěvku uveřejněném na 16. str. OM s vročením „Leden 2015“, které bylo paradoxně vydáno v posledních dnech r. 2015, uvádí pisatel Petr Kadlec: „…Další dobrou zprávou je, že starosta města dostál svému slibu a finančně pomohl osadě 10 Za zimním stadionem.

Osada obdržela dotaci ve výši 100 tisíc korun na rekonstrukci vodovodního řadu, která pokryje dvě třetiny vynaložených nákladů.“ Za přispění „Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru“ (In: Zdeněk Jirotka, Saturnin) je nezbytné uvedené tvrzení upřesnit: Je pravdou, že ZO ČSZ Ostrov obdržela dotaci ve výši 100 000 Kč na rekonstrukci vodovodního řadu na uvedené osadě. Není však pravdou, že starosta města finančně pomohl uvedené osadě, neboť tato částka byla uvolněna rozhodnutím zastupitelstva města z rozpočtu města Ostrova a sám pan starosta na uvedený účel neposkytl ani jedinou korunu (dle mého povědomí). Současně uvedená kancelář upozorňuje na skutečnost, že finanční prostředky rozpočtu města (a ostatně všech veřejných rozpočtů) jsou z největší části tvořeny odvody z daní a zastupitelské orgány jsou pouhými správci těchto prostředků. Tyto skutečnosti mějme vždy na paměti a nedopouštějme se zkratky, která pokřivuje náš pohled na fungování státu a všech jeho složek (tedy pohled, který jakoby říkal, že finance dává konkrétní volený zástupce). Všímejme si současně, jak se naši volení zástupci k těmto finančním prostředkům chovají, zda je svými rozhodnutími vynakládají účelně, hospodárně a s rozvahou.

Petr Pavelka, ostrováci.cz
Napsáno pro OM 02-2016

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters