Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Všechno je jednou poprvé!

Na jednání zastupitelstva města Ostrova dne 5 .4. 2017 došlo k odvolání starosty města Ostrova Pavla Čekana a neuvolněného místostarosty Libora Bílka a radní Pavlíny Liškové.  Jednání zastupitelstva bylo poté přerušeno na týden, kdy bude zvolen nový starosta a nová rada.

Pokud budu mluvit za Ostrováky.cz, tak důvodem byla naše dlouhodobá nespokojenost se způsobem vedení města, nedostatečná příprava a zdůvodnění zásadních projektů jako například koupě a rekonstrukce hotelu Myslivna a v neposlední řadě celkově rozhazovačné zacházení s obecními prostředky. Pokud sledujete naše vystoupení na jednání zastupitelstva a občasné mediální výstupy, náš postoj a postup vás nepřekvapil.

V rámci jednání byla starostou města zopakována výtka, že jsme při ustavujícím jednání zastupitelstva vysunuli hlasovací karty, usedli mezi diváky a volby se nezúčastnili. Rád bych na tomto místě připomenul, že to bylo proto, abychom viditelným a prokazatelným způsobem deklarovali, svůj nesouhlas s tím, že vedení města bylo svoleno tak, že bylo závislé na hlasech KSČM. Navíc v situaci, kdy existovalo několik jiných nekomunistických variant. Tato varianta však byla od začátku preferována.

V diskusi dále zaznělo, že jsme jako opozice neschválili žádný rozpočet. To je pravda. Bohužel všechny rozpočty obsahovaly položky, které byly neslučitelné s naším viděním správného hospodaření města.

Na závěr bych rád zcela zřetelně konstatoval, že dnes končící vedení města udělalo také kus dobré práce a do jisté míry plnilo náš volební program, který si částečně přisvojilo. Z našeho pohledu byl od počátku problém s mírou. Řada projektů byla dle našeho názoru předražená, až megalomanská. Viz několik příkladů publikovaných na tomto webu:

Vertikální záhonek,
Den pro Ostrov, 
Proč jsme nepodpořili rozpočet

Věřím, že garnitura, která nastoupí 12.4. bude pokračovat ve všem dobrém a projektům dá rozumné parametry.

Na závěr si dovolím parafrázovat jednu větu, která v rámci jednání zazněla. „Něco takové se v ostrovském zastupitelstvu ještě nestalo“. Nenechala na sebe dlouho čekat ani jediná možná odpověď. „Všechno je jednou poprvé“.

Ing. Marek Poledníček
zastupitel za Ostrováci.cz

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters