Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Den pro Ostrov – vyúčtování

Organizací a tedy i kalkulacemi kulturních akcí se živím bezmála 20 let. Již první „nástřel“ rozpočtu slavnostního otevření zámku mě mírně šokoval. Mimo jiné také z tohoto důvodu jsem nepodpořil rozpočet města Ostrova na rok 2014.

Netrpělivě jsem očekával den „D“, a protože jsem se nemohl dočkat, vyžádal jsem si upřesněnou kalkulaci, kterou jsem krátce před akcí zveřejnil. Přiměla mě k tomu diskuse na sociální síti, kde se argumentovalo neaktuální částkou přes 1. mil Kč (v rozpočtu města bylo původně připraveno 1 250 tis. Kč). Dnes již mám k dispozici konečné vyúčtování akce, které rovněž zveřejňuji a připojuji „stručný“ komentář. Rád bych ještě předeslal, že rozhodně nezpochybňuji záměr náležitě veřejně prezentovat a oslavit dokončení tak významné rekonstrukce. Nejsem však přesvědčen o účelnosti některých vynaložených prostředků, dramaturgií, kvalitou zorganizování ani o dostatečnosti publicity takovéto ojedinělé akce, završující revitalizaci patrně nejcennějších objektů města. Dovolte mi několik konkrétních příkladů.

V případě moderátorů Jana Čenského (48 400 Kč) a Oldřicha Burdy (12 100 Kč) jde sice o vysoké, ale o obvyklé honoráře. Dle mého názoru by pro tento typ akce mohli dostat příležitost regionální moderátoři, kteří by to zvládli velice dobře a došlo by k úspoře cca 40 tis. Kč. U položky Skákací hrady, malování na obličej, kouzelník (36 300 Kč) není ve vyúčtování uveden počet atrakcí ani rozsah a náročnost vystoupení kouzelníka. Nic to nemění na tom, že uvedená cena může být reálná. Cena Anety Langerové (133 100 Kč) je v tuto dobu reálná. Cena za ozvučení i velkoplošnou obrazovku (54 450 + 24 200 Kč) může být reálná. Problém vidím v tom, že zakázka byla zadána z ruky a neproběhlo výběrové řízení. Na rozdíl od honorářů umělcům se na technice a organizačním zajištěním mohlo výběrovým řízením výrazně ušetřit. Největším zklamáním pro mě byla tzv. světelná show (42 350 Kč). To, co její tvůrce předvedl, nemělo větší hodnotu, když přeženu, než 10 000 Kč. Tady došlo k předražení o dobrých 32 tis. Kč. Předpokládám, že scénické osvětlení na pódiu bylo v zahrnuto v ceně pódia. Naopak cena za ohňostroj je velmi příznivá (36 300 Kč). Nabízí se otázka, proč byla pronajata 2x elektrická centrála (18 150 Kč), když se akce konala v blízkosti zámku. Náklady na autorské poplatky pro OSU (12 699 Kč), na překlad do NJ (2350 Kč), tržiště (15 500 Kč), fotografa (2750 Kč) a dopravu do Jáchymova (4000 Kč) jsou dle mých zkušeností v pořádku. Lze kvitovat, že honoráře pro Rubin Quartet (15 000 Kč), Jana Ondera (14 000 Kč), Maxim Turbulenc (32 670 Kč) a Jam and Bazar (30 000 Kč) se dle mého názoru na konec snížily na obvyklou úroveň.

A nyní se dostáváme ke skupině personálních nákladů. U hostesky, ochranky a brigádníků je uvedena pouze celková výše (1526, 12 624 a 36 300 Kč) Není uvedeno, o kolik šlo osob, natož kolik hodin. Město Ostrov pravidelně velmi důkladně a přísně kontroluje své příspěvkové organizace, ale takováto neúplná informace by stoprocentně neprošla. Stejný problém vidím v uvedení jen celkového nákladu za ubytování (31 030 Kč) a stravování (160 097 Kč), kdy není uvedeno, kolik osob se stravovalo a kolik bylo poskytnuto noclehů. Náklad na organizační zajištění akce firmou Müller Production ve výši 114 950 Kč je ovšem zcela zjevným plýtváním. V programu oslav totiž není nic, co by nedokázala zařídit příspěvková organizace města Dům kultury Ostrov. Většinu bodů programu dokonce již v minulosti organizoval. Díky nebývalé štědrosti současného vedení města tato jeho vlastní organizace navíc disponuje technikou, která při této akci mohla být využita a přinést další úspory. Zajisté ani Dům kultury by neměl pracovat zadarmo, ale naprosto nepochybně by zde došlo k úspoře cca 80 000 Kč.

Doposud tu byla řeč jen na téma, že „za moc peněz málo muziky“. Významné nedostatky měla akce také z programového hlediska. Za největší nedostatek pojetí oslav považuji fakt, že do programu nebyl zařazen koncert barokní hudby, nejlépe díla J. C. Ferdinanda Fischera, který na zámku žil a působil a který podle posledních informace byl inspirací pro ještě významnější skladatele vrcholného baroka. Kdy jindy a kde jinde než u příležitosti nově opraveného zámku by měla zaznít Fischerova hudba? Takováto akce mohla významně přispět k probuzení „genia loci“, po kterém volal Jan Železný ve svém článku pro Ostrovský měsíčník (08/2014). Programová skladba však vůbec nekorespondovala s noblesou stavby a nesla se spíše v duchu jarmarku a lidové veselice.

K financím se vrátím ještě jednou. V programu kromě uvedených účinkujících vystupovaly také děti ze ZUŠ Ostrov a některé si dokonce musely „odskočit“ z letního tábora. V programu účinkoval i ostrovský pěvecký sbor Orbis Pictus. Je zvláštní, že na tyto umělce, zajisté hodné podpory, v rozpočtu nezbyla ani koruna. Je neuvěřitelné, že domácí účinkující nedostali ani poukázku na občerstvení u některého ze stánků v parku. Ani koruna nezbyla ale ani na propagaci a Public Relation. Zprávy o akci sice proběhly denním tiskem a rozhlasem, ale nebyla zde ani jedna kamera z regionální natož celoplošné televizní redakce. Bohužel ve mně stále převládá pocit, že byl promarněn potenciál akce pro propagaci a pozitivní publicitu našeho města, kterou tak nutně potřebujeme.

Na závěr malá rekapitulace. Na zajištění Dne pro Ostrov šlo při zachování podoby ušetřit cca 150 000 Kč. Je to více než stojí například Michaelská pouť (120 000 Kč). Z ušetřených peněz šlo výrazně podpořit další hudební akce ve městě jako například Island, Woodstock, Hardcore Celebration nebo Regin Beat, na kterých vystupují místní a regionální kapely. Organizace akcí jako Den pro Ostrov potřebuje daleko více transparentnosti. Bývalo zvykem, že se na přípravě významných akcí podílel přípravný výbor složený ze zástupů města (zadavatel), Domu kultury (organizátor), ZUŠ (spolupořadatel, účinkující), propagační komise (dramaturgie, historické souvislosti) a někdy také spolku přátel města Ostrova. Den pro Ostrov si jistě takovou péči zasloužil.

Lze si představit, že by celkový náklad mohl být dalek vyšší, pokud by bylo zřetelné, že některé části akce mají větší smysl a lepší tah na branku ve vztahu k atraktivitě našeho města, nyní jedné z perel baroka na západě země.

Ing. Marek Poledníček, zastupitel

Den pro Ostrov – vyúčtování

Genius Loci – OM 08/2010

1 Comment

Comments are closed.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters