Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kampaň jde do finále – věříme, že tradiční hodnoty uspějí

Před minulými volbami jsme sami sebe označili za tým lidí různých názorů a životních zkušeností, různých vyznání a politických preferencí, kterým není lhostejná budoucnost našeho města. Tým se částečně pozměnil, starost o naše město nám zůstala. Cítíme ale, že změny, které v celé naší zemi v posledních 4 letech nastaly, v nás přes ekonomický rozvoj budí obavy.

Ve veřejném prostoru včetně nejvyšších pater naší politiky přibývá otevřených lží vydávaných za alternativní názory, množí se útoky na nezávislá média, některé strany a politici parazitují na strachu občanů, který sami aktivně vyvolávají. Za obzvláště nebezpečné považujeme zpochybňování našeho členství v Evropské unii a příslušnost k západní civilizaci vůbec.

Tradiční hodnoty nejsou pasé

Proto jsme se rozhodli, že se otevřeně přihlásíme k hodnotám, na kterých stojí demokracie a evropská civilizace jako jsou humanismus, ochrana plurality názorů, ochota pomáhat slabším, ochrana tradiční rodiny, slušnost, osobní zodpovědnost, dodržování daného slova, ochrana a rozvíjení kulturního odkazu a životního prostředí.

Domníváme se, že i správa obce musí spočívat na ověřených hodnotách nikoli jen na ryze praktických postupech, které se zdají být v danou chvíli výhodné. Byli bychom rádi, kdyby se Ostrov spolu s jinými městy, městečky a obcemi stal ostrovem pozitivní a slušné politiky. Bude-li takových ostrůvků více, musí se to promítnout i do politiky na celostátní úrovni.

Nechce vládnout za každou cenu

Otevřeně prohlašujeme, že v případě našeho úspěchu ve volbách, který by vedl k sestavování koalice s dalšími úspěšnými subjekty, nebudeme v žádném případě jednat o sestavení koalice s KSČM. Samotnou existenci této strany považujeme za ostudu našeho demokratického systému a její politiku za vlastizrádnou konanou vždy v zájmu cizí mocnosti. Nezakrývaný stalinismus některých představitelů strany (Semelová, Grebeníček, Skála a další) je stále varující. Dalšími stranami, se kterými nebudeme jednat, jsou strany xenofobní, vyvolávající ve společnosti strach a nenávist. Za takovou stranu, navíc založenou na vůdcovském principu, považujeme např. SPD Tomia Okamury.

Je nám jasné, že za otevřené přihlášení se k výše uvedeným principům můžeme být označeni za „sluníčkáře“, „pravdoláskaře“ a jinými vtipnými charakteristikami. Za naše názory se ale nestydíme a celou dobu je veřejně prosazujeme. 

Ing. Vladimír Toman

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters