Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit

Hrací automaty, či videoherní terminály je možné vnímat různě. Pro někoho je to legální podnikání, ale my v hazardu vidíme zdroj nejrůznějších problémů, které úzce souvisí s pořádkem a bezpečností ve městě. Zvlášť problematická je kumulace heren s dalšími rizikovými faktory jako jsou levné výčepy nebo blízkost vyloučených lokalit. Tyto oblasti v Ostrově mapuje komunitní plán sociálních služeb a nutno říci, že v rizikové oblasti je hned několik heren. Navíc hazard viditelný na každém kroku vyvolává tzv. sekundární poptávku.

V první řadě chceme změnit obecně závaznou vyhlášku, jejíž cilem je regulovat hazard v Ostrově. Současná vyhláška určuje, kde smí být hrací automaty a v kolik hodin má hra skončit. Jelikož ale vychází ze staré legislativy nevztahuje se na videoherní terminály. Výsledkem je, že tato čast hazardu funguje i v zakázaných zónách a dokonce nonstop. Chceme vytvořit nová pravidla, která se budou vztahovat na všechny herny v Ostrově. Podstatou omezení by bylo zkrácení provozní doby a rozšíření zakázaných zón o obytné bloky.

Tento krok jistě nebude zadarmo. Naše město mělo z hazardu 4 mil. ročně, díky změně legislativy je to od letošního roku 6 mil. Každý obyvatel města by ale měl vědět, že aby město dostalo oněch 6 mil. musí hazardem ve městě ročně protéct cca 100 mil. Kč. Jsme pŕesvědčeni o tom, že pro naše město bude daleko výhodnější, když 100 mil. Kč proteče běžnou ekonomikou. Navíc to velmi prospěje zlepšení bezpečnosti ve městě.

Ing. Marek Poledníček

omezeni hazardu

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters