Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit

Hrací automaty, či videoherní terminály je možné vnímat různě. Pro někoho je to legální podnikání, ale my v hazardu vidíme zdroj nejrůznějších problémů, které úzce souvisí s pořádkem a bezpečností ve městě. Zvlášť problematická je kumulace heren s dalšími rizikovými faktory jako jsou levné výčepy nebo blízkost vyloučených lokalit. Tyto oblasti v Ostrově mapuje komunitní plán sociálních služeb a nutno říci, že v rizikové oblasti je hned několik heren. Navíc hazard viditelný na každém kroku vyvolává tzv. sekundární poptávku.

V první řadě chceme změnit obecně závaznou vyhlášku, jejíž cilem je regulovat hazard v Ostrově. Současná vyhláška určuje, kde smí být hrací automaty a v kolik hodin má hra skončit. Jelikož ale vychází ze staré legislativy nevztahuje se na videoherní terminály. Výsledkem je, že tato čast hazardu funguje i v zakázaných zónách a dokonce nonstop. Chceme vytvořit nová pravidla, která se budou vztahovat na všechny herny v Ostrově. Podstatou omezení by bylo zkrácení provozní doby a rozšíření zakázaných zón o obytné bloky.

Tento krok jistě nebude zadarmo. Naše město mělo z hazardu 4 mil. ročně, díky změně legislativy je to od letošního roku 6 mil. Každý obyvatel města by ale měl vědět, že aby město dostalo oněch 6 mil. musí hazardem ve městě ročně protéct cca 100 mil. Kč. Jsme pŕesvědčeni o tom, že pro naše město bude daleko výhodnější, když 100 mil. Kč proteče běžnou ekonomikou. Navíc to velmi prospěje zlepšení bezpečnosti ve městě.

Ing. Marek Poledníček

omezeni hazardu

Mohlo by Vás také zajímat:  Pokus o regulaci hazardu v Ostrově