PF 2015

Vážení a milí příznivci sdružení Ostrováci.cz. Rok 2014 se nachýlil k samému konci a přicházejí nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. O těchto svátcích slavíme narození Ježíše Krista a dárky, kterými se obdarováváme jakoby napodobují dobrotu a lásku, která nám byla dána Ježíšovo narozením. Za velký dar považujeme podporu, kterou jste nám dali v komunálních volbách. Tuto důvěru bychom velice rádi s Vaší pomocí přetavili v konkrétní skutky, do kterých se pustíme hned po svátcích v novém roce. K tomu nám všem přeji hodně zdraví, síly, odvahy, ale také pohody a štěstí.

pf 2015

Vaši Ostrováci.cz