Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Referendum umožní říci STOP navýšení hal.

V pátek 18. února 2022 v čase 12:00 – 22:00 hod. (původně10. prosince 2021) se v Ostrově uskuteční historicky první referendum. Důvodem je nesouhlas části obyvatel města Ostrova s projednávanou změnou územního plánu č. 3, která má umožnit zvýšení jedné z hal plánovaných v areálu bývalé škodovky ze 14 na 22,5 m.

Téma výstavy hal v areálu bývalého areálu škoda rezonuje mediálním prostorem města Ostrova již řadu měsíců. V zásadě jde o to, zda umožnit společnosti Panattoni postavit jednu ze dvou hal vyšší, než umožňuje současný územní plán. Společnost Panattoni argumentuje tím, že vyšší haly jí umožní získat prestižnějšího klienta, který do Ostrova přivede sofistikovanější činnosti a zaměstná kvalifikovanější pracovníky. Společnost garantuje, že se nezvýší dopravní zatížení. Odpůrci se obávají nárůstu dopravy, většího počtu agenturních pracovníků a obávají se, že hala ohrozí Rudou věž smrti, národní kulturní památku zapsanou na seznam UNESCO.

Podrobně jsem se tomuto tématu věnoval v dřívějším příspěvku ZDE. V současnosti probíhají tzv. dohadovací řízení, které vyhodnocuje podané námitky zúčastněných stran a dotčených orgánů ke změně územního plánu.

I přesto, že v zastupitelstvu města, jako v nejvyšším vedení, dlouhodobě panuje výrazná shoda na souhlasu se změnou územního plánu, nechceme přehlížet odlišný názor jisté části obyvatel města. Referendum je jedinou možností, jak prokazatelně a závazně zjistit, jak velká ta část obyvatel je. S ohledem na výše uvedené jsme položili otázku tak, aby rozhodující – aktivní úlohu museli převzít odpůrci změny.

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města neschválilo změnu územního plánu č. 3?

Ti, kteří ze změnou souhlasí nebo je tato záležitost nezajímá, mohou zůstat doma. V politické hantýrce se tomu říká, že budou hlasovat nohama. V rámci diskuse byly opakovaně zmíněny náklady na zajištění referenda, které jsou předběžně odhadnuty na cca 400 tis. Kč. Po prozkoumání jednotlivých položek lze již nyní konstatovat, že skutečné náklady budou podstatně nižší.

Platnost referenda

K platnosti rozhodnutí v referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, což v případě Ostrov ke dni 8. listopadu 2021 činí 14 175 voličů. Z toho vyplývá, že se referenda musí účastnit 4961 oprávněných voličů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily a zároveň alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, což je v Ostrově k výše uvedenému datu 3543 oprávněných voličů.

Z tohoto pohledu a férového „boje“ vyzývám alespoň příznivce změny any ji svým hlasem podpořili.

ANO nebo NE?

S ohledem na formulaci otázky je třeba hlasovat takto:

ANO

Chci zabránit změně územního plánu, protože nesouhlasím s navýšením hal ze 14 na 22,5 m

NE

Nechci zabránit změně územního plánu, jelikož souhlasím s navýšením hal ze 14 na 22,5 m.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters