Ing. Josef Macke

projektant, 41 let,
kandidát č. 12

Josef je ostrovský rodák a patriot. Studia úspěšně zakončil absolvováním elektrotechnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. V současnosti pracuje jako projektant. Aktivně se zajímá o historii 20. století, historii bezpečnostních sborů, historii Karlovarska a především Ostrova. Dlouhodobě pracuje v Komisi pro propagaci a historickou paměť města Ostrova. Je aktivním členem Spolku přátel města Ostrov, vedoucím skautského oddílu.

V zastupitelstvu by se rád podílel na vytváření podmínek pro spokojený život obyvatel Ostrova, rád by podpořil rozvoj kulturního vyžití a rozvoj turistického ruchu.

Josefovo texty:

Ne slib, ale přání