Ivan Hlaváček

Šéfkuchař, 50 let,
kandidát č. 16

Ivan je otcem dvou dcer. Profesně se více jak 30 let věnuje gastronomii. V posledních letech stále více objevuje důležitost péče o člověka jak v duchovní oblasti, tak i ve zdravém životním stylu a s ním spojeným reálným stravování s využitím prvků RAW VEGAN alternativy a jejího vlivu na lidské zdraví.

V zastupitelstvu by rád prosazoval změnu školního stravování ve prospěch kvalitního vaření s využitím přirozeně zdravých potravin.
https://www.instagram.com/ivanhlavacek/