Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

K poslednímu jednání zastupitelstva města

Včera (12. 9.2018) se uskutečnilo poslední jednání končícího zastupitelstva našeho města. Předpokládal jsem zasvěcenou debatu o předloženém návrhu „Strategického plánu rozvoje města Ostrova“, stejně tak jsem očekával i debatu nad předloženým střednědobým výhledem financování našeho města na roky 2019-20, neboť součástí materiálu byly i předpokládané realizované investiční akce. K mému překvapení však k těmto materiálům se nekonala žádná diskuse, jsou tedy všichni zastupitelé (a to i současní tzv. „opoziční“) s předloženými návrhy v zásadě spokojeni a jsou srozuměni s výběrem přeložených investičních akcí.

O to větším bylo pro mě překvapením, co se odehrálo v bodě „Různé“. Byť jsem si za nynější 4 roky svého působení v zastupitelstvu našeho města mohl zvyknout na styl komunikace ze strany některých kolegů a kolegyň zastupitelů, včerejší výlevy však přesáhly míru. Jednání zastupitelstva města se má zabývat otázkami fungování města, mělo by reagovat na případnou situaci ve městě a problémy jeho obyvatel – takto by také měly být formulovány „dotazy členů zastupitelstva“ směřované k orgánům města či pracovníkům městského úřadu.

Bohužel však se stalo zvykem v rámci tohoto bodu řešit osobní spory mezi jednotlivými členy zastupitelstva a včerejší vystoupení některých zastupitelů byla již výrazně za hranou. Rozehraný spor mezi paní Liškovou a paní Leupold, do kterého byl paní Liškovou zatažen i zástupce velitele MP pan Martínek nebyl hoden našeho jednání a měl by být řešen v osobní rovině jinými prostředky. Stejně tak část vyjádření pánů Bílka a Čekana na margo článku starosty Železného v posledním čísle Ostrovského měsíčníku (jakkoliv nechápu důvody zveřejnění tohoto materiálu, když je celá problematika součástí probíhajícího šetření orgány činnými v trestním řízení) měla daleko do rozumné a slušné diskuze. V této souvislosti musím podotknout, že i z minulosti by bylo možno vyhledat některé články předchozího starosty pana Čekana zveřejněné v Ostrovském měsíčníku, které se nesou v podobném duchu a současně bývala jednotlivá čísla plná oslavné sebeprezentace předchozího vedení města.

V průběhu posledních 4 let se tak stalo součástí stylu práce některých z nás zastupitelů diskutovat k osobě a ne k věci, dehonestovat a případně urážet názorového protivníka, používat polopravdu, zamlčovat celou pravdu, překrucovat a upravovat fakta.

Přál bych, nám občanům města Ostrov a zastupitelům zvoleným do příštího volebního období, aby v budoucnu již k podobným výstupům a výlevům nedocházelo, střety zastupitelů se pohybovaly ryze v odborné rovině s respektováním jiného názoru a nasloucháním všem oponentním sdělením s jejich racionálním zpracováním.

MUDr. Petr Pavelka, ostrovaci.cz
psáno 13. 9. 2018, korigováno v odstupu 20. 9. 2018

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters