Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ostrov a jeho potenciál v cestovním ruchu

Jsou země a místa, která jsou předurčena k tomu, aby si pěstovala a hýčkala cestovní ruch. Mají a umí využít potenciál, který se dá využít nejen k radosti turistů, kteří přijedou za zážitkem, ale také institucím a podnikatelům, kteří nabízejí své služby.

Jsem přesvědčen, že Ostrov takový potenciál má

V minulosti tomu odpovídala řada mých aktivit nejen v postavení zastupitele města, ale také ve funkci ředitele Domu kultury Ostrov.

Naše město má strategickou polohu mezi dvěma světovými lázeňskými městy Karlovými Vary a Jáchymovem na hlavním tahu do sousedního Saska. Navíc leží mezi dvěma celky, které usilují o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na jedné straně se rozprostírá Západočeský lázeňský trojúhelník a na druhé pak Montan region Krušnohoří s unikátní hornickou historií.

Ostrov sám nabízí památky od románského stylu přes gotiku, renezanci, baroko až po poválečnou modernu, která je známa pod hanlivým názvem Socialistický realismu. V posledních několika letech se Ostrov mohl chlubit dokonce dvěma národními kulturními památkami. Šlikovskou pokladnicí a Rudou věží smrti, která má navíc šanci objevit se na zmíněném seznamu UNESCO. V rámci rekonstrukce paláce princů byla objevena Dianina lázeň významná památka evropského formátu. Takových zajímavostí je v Ostrově celá řada a stále čeká na svojí profesionální propagaci a komerční využití.

Potřebujeme profesionální marketing

Když pominu akutní potřebu systematické marketingové komunikace a reklamy, je naprosto nezbytné zrevidovat všechny prostory, které slouží k prezentaci našich pamětihodností.

Výstavy na staré radnici a klášteře vznikly před více jak před 10 až 20 lety a od té doby přibyly další v zámku. Město koupilo budovu bývalé restaurace Radnice se záměrem rozšířit výstavní prostory a například zřídit městské muzeum. Nápadů je již dnes celá řada. Jednou z možností je vyčlenit klášterní kostel k prezentaci církevních památek, což je dneska zajímavý a vyhledávaný trend. Ve velké výstavní síni na zámku by byla ideální expozice slavné klášterní zahrady, kdysi osmého divu světa. Porcelánu by se mohla důkladně věnovat zmíněná budova bývalé restaurace Radnice.

To je jen pár myšlenek k „nedělnímu“ čtení. Níže přikládám odkazy na texty, které jsem na téma cestovní ruch napsal v minulosti. Pokud i vy vidíte to co já, dejte nám svůj hlas, ať s tím můžeme pohnout ve prospěch nás všech.

Marek Poledníček

Více k cestovnímu ruchu v Ostrově:

Promarněné příležitosti v oblasti cestovního ruchu  
Pohledová zeď – barokní skvost v zámeckém parku  
Být na seznamu UNESCO?

 

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters