Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naši zástupci v komisích a výborech

Komise rady jsou poradním a inspirativním orgánem rady města.

Z opozice se volební priority prosazují obtížně. Jednou z možností, jak se aktivně zapojit do chodu města je členství v komisích rady. Tyto komise mou sloužit také jako prostředník mezi občany a vedením. V níže uvedeném seznamu představujeme naše zástupce v jednotlivých komisích, na které se v případě zájmu můžete obrátit. Poslání jednotlivých komisí vyplývá z jejich názvu, nicméně postupně se bude snažit činnost komisí a speciálně aktivity našich zástupců představit konkrétněji.

Bytová komise
Michal Tamchyna
m.tamchyna@seznam.cz

Školská komise
Alexandr Šťastný
alexandr.stastny@seznam.cz

Sociální komise
Hana Tamchynová
h.tamchynova@seznam.cz

Sportovní komise
MUDr. Filip Berger
chodidlo@email.cz

Komise majetku města
MUDr. Petr Pavelka
ppavelka@ostrov.cz

Kulturní a propagační komise
Ing. Marek Poledníček
mpolednicek@ostrov.cz

Rozpočtová komise
Ing. Marek Poledníček
mpolednicek@ostrov.cz

Grantová komise
MUDr. Petr Pavelka
ppavelka@ostrov.cz

Dopravní komise
Jiří Petruňo
Tel. 606 332 407

Komise pro životní prostředí
Jaroslava Velemanová

Komise pro urbanismus a veřejný prostor
Ing. Vladimír Toman
toman07@seznam.cz

Komise pro bezpečnost
František Kamarád, ml.

Výbory zastupitelstva jsou poradními orgány zastupitelstva města.

Končené jmenování členů výborů zastupitelstva proběhne až na zastupitelstvu.

usnesení č. 892/2022

RM doporučuje ZM zvolit členy kontrolního výboru ve složení: JUDr. Dominik Kříž, PhD. – nominace na předsedu výboru, Karla Maříková, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jaroslav Grof, Richard Vyleta, Bc. Filip Tomáň, Michal Čermák.

usnesení č. 893/2022

RM doporučuje ZM zvolit členy finanční výbor ve složení: Pavlína Lišková – nominace na předsedu výboru, Věra Maříková, Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Josef Železný, Ing. Jaroslav Kazatel, Tomáš Kothera, Alexandr Holý.

Chcete si připomenout, kdo všechno za nás v posledních volbách kandidoval?

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters