Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oslavili jsme 30 let svobody

Rada města Ostrova na základě našeho návrhu vyhlásila celý letošní rok Rokem svobody & demokracie. Již od Palachova týmu až pod vlastní sedmnáctý listopad se v Ostrově uskutečnila řada besed a setkání s osobnostmi, které mají úzký vztah ke společenským změnám v roce 1989 a letech následujících. Studenti ostrovského gymnázia a ostrovská veřejnost se tam setkala s Pavlem Žáčkem, Petrem Blažkem, Alexandrem Vondrou, Michalem Padevětem, Danielem Hermanem a v neposlední řadě Michaelem Kocábem. Celý program vyvrcholil zahájením výstavy „Akce Kámen“ a položení základního kamene památní politickým vězňům REFLEXE.

Vznik památníku politickým vězňům vnímáme jako splacení dluhu, který máme vůči lidem, kteří v době komunistické totality trpěli za své názory, za své přesvědčení a za skutky, kterými přispěli k našemu životu ve svobodě. Návrhu památníku se ujala mladá architektka Tereza Kabelková, jejíž pradědeček byl vězněn v uranovém lágru na Mariánské. Trpěla tím celá rodina a tento příběh inspiroval její práci v Ostrově. Základní kámen památníku byl položen 18. listopadu 2019 a hotový by měl být do dvou let. Podrobné informace o památníku najdete na webu a model si můžete prohlédnout ve Dvoraně ostrovského zámku.

   

   

Ostrovské oslavy 30 let svobody nebyly okázalé ani hlasité. Věříme, že byly důstojné, a že nabídly široké možnosti poznání, které jsou nezbytné k tomu, aby se totalita v žádné formě již neopakovala. 

Marek Poledníček

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters