Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poločas … příležitost k bilancování

Nový rok je obvyklé období rekapitulace a bilancování. Nejinak je tomu v případě nás, kteří jsme ve vedení města. Chvíle je zajímavější o to, že v listopadu, zcela v tichosti proběhla polovina našeho mandátu. 

Je to tedy ideální chvíle projít volní program, programové prohlášení rady města a posoudit, nakolik plníme to, co jsme ve volbách slíbili. Není mou ambicí teď a v tuto chvíli předložit vyčerpávající analýzu všeho, co jsem dosud udělali. Spíše bych rád oživil váš zájem o politiku a postupně rozebral konkrétní projekty, priority a záměry. V tuto chvíli si můžete kliknout do našeho volebního programu, který jsem aktuálně doplnil o několik poznámek, které jsou aktuální k Lednu 2021. 

Věřím, že pro vás tyto informace budou zajímavé a pokud by vás inspirovali k nějakým dotazům či námětům, budeme jen rádi.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters