Kampaň jde do finále – věříme, že tradiční hodnoty uspějí

Před minulými volbami jsme sami sebe označili za tým lidí různých názorů a životních zkušeností, různých vyznání a politických preferencí, kterým není lhostejná budoucnost našeho města. Tým se částečně pozměnil, starost o naše město nám zůstala. Cítíme ale, že změny, které v celé naší zemi v posledních 4 letech nastaly, v nás přes ekonomický rozvoj budí obavy.

Ve veřejném prostoru včetně nejvyšších pater naší politiky přibývá otevřených lží vydávaných za alternativní názory, množí se útoky na nezávislá média, některé strany a politici parazitují na strachu občanů, který sami aktivně vyvolávají. Za obzvláště nebezpečné považujeme zpochybňování našeho členství v Evropské unii a příslušnost k západní civilizaci vůbec.Read More »Kampaň jde do finále – věříme, že tradiční hodnoty uspějí

Pestrý život v Májové ulici aneb panoptikum města Ostrova

Před devíti lety jsem dostal příležitost koupit do osobního vlastnictví krásný byt, pravda tehdy už trochu opotřebovaný a unavený dobou, ale v nádherném prostředí v Májové ulici s příjemným výhledem do zeleně břízy, topolu, lípy, javorů a nádherně vzrostlých smrků. Pamatuji si, že jako dítě jsem tudy s rodiči projížděl často na kole na zahrádku. Bývala tu prodejna, vedle ní zelenina a dalo se tu zastavit na zmrzku. Mohlo by se tedy říct, že toto místo mám spojené s dětstvím, a to téměř idylickým. Takže to bylo jasné – byt byl můj.

Kam se poděla ona samoobsluha a zelenina se zmrzlinou?

Ty objekty tu stále stojí, pravda. Samoobsluha opět funguje díky našim vietnamským spoluobčanům a jejich krajané obhospodařují i druhou prodejnu, kde už zeleninu sice nedostanete, ale je tu bar (dříve herna), kde máte možnost přijít lehce k alkoholu a bůhví k čemu ještě.

Read More »Pestrý život v Májové ulici aneb panoptikum města Ostrova

Ostrov a jeho potenciál v cestovním ruchu

Jsou země a místa, která jsou předurčena k tomu, aby si pěstovala a hýčkala cestovní ruch. Mají a umí využít potenciál, který se dá využít nejen k radosti turistů, kteří přijedou za zážitkem, ale také institucím a podnikatelům, kteří nabízejí své služby.

Jsem přesvědčen že Ostrov takový potenciál má

V minulosti tomu odpovídala řada mých aktivit nejen v postavení zastupitele města, ale také ve funkci ředitele Domu kultury Ostrov.

Naše město má strategickou polohu mezi dvěma světovými lázeňskými městy Karlovými Vary a Jáchymovem na hlavním tahu do sousedního Saska. Navíc leží mezi dvěma celky, které usilují o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na jedné straně se rozprostírá Západočeský lázeňský trojúhelník a na druhé pak Montan region Krušnohoří s unikátní hornickou historií.Read More »Ostrov a jeho potenciál v cestovním ruchu

K poslednímu jednání zastupitelstva města

Včera (12. 9.2018) se uskutečnilo poslední jednání končícího zastupitelstva našeho města. Předpokládal jsem zasvěcenou debatu o předloženém návrhu „Strategického plánu rozvoje města Ostrova“, stejně tak jsem očekával i debatu nad předloženým střednědobým výhledem financování našeho města na roky 2019-20, neboť součástí materiálu byly i předpokládané realizované investiční akce. K mému překvapení však k těmto materiálům se nekonala žádná diskuse, jsou tedy všichni zastupitelé (a to i současní tzv. „opoziční“) s předloženými návrhy v zásadě spokojeni a jsou srozuměni s výběrem přeložených investičních akcí.

O to větším bylo pro mě překvapením, co se odehrálo v bodě „Různé“. Byť jsem si za nynější 4 roky svého působení v zastupitelstvu našeho města mohl zvyknout na styl komunikace ze strany některých kolegů a kolegyň zastupitelů, včerejší výlevy však přesáhly míru. Jednání zastupitelstva města se má zabývat otázkami fungování města, mělo by reagovat na případnou situaci ve městě a problémy jeho obyvatel – takto by také měly být formulovány „dotazy členů zastupitelstva“ směřované k orgánům města či pracovníkům městského úřadu.Read More »K poslednímu jednání zastupitelstva města