Jezděte pomalu – v naší obci není nemocnice

Na posledním jednání zastupitelstva města Ostrova byl předložen návrh nového Strategického plánu města Ostrova (SPRMO) na roky 2019 – 2028, jehož součásti je i kapitola věnovaná zdravotnictví. Nemohl jsem se bohužel z osobních důvodů zúčastnit pracovního jednání zastupitelstva našeho města k tomuto dokumentu, a tak nyní přináším několik poznámek k tématu.

Historická fotografie z města Lomnice nad Popelkou, kterou byl ve 20. letech 20. století označen vjezd do tohoto města. 

Read More »Jezděte pomalu – v naší obci není nemocnice

Lepší komunikace zajistí pořádek a zlepší atmosféru

Žijeme v rychlé době, ve které se každému z nás otevírají nové možnosti získávání informací i jejich komentování. Občané Ostrova těchto možností využívají a zejména na Facebooku přináší celou řadu nápadů, jak naše město nadále zvelebovat, a neváhají ani kritizovat některá rozhodnutí radních a zastupitelů. Domnívám se, že se jedná o velmi pozitivní trend, který dokazuje, že se Ostrováci o své město zajímají. Co už však poněkud pokulhává je komunikace města a jeho představitelů, kteří na výtky občanů reagují v zásadě jen v předvolebním čase nebo s pomocí neefektivních prostředků.

Jednou z jednoduchých možností, jak občanům zjednodušit komunikaci s městem, je připojení se ke službě lepšímísto.cz.  Prostřednictvím jednoduché aplikace pak bude moci kdokoliv upozornit město na problémy vyskytující se ve veřejném prostoru jako mohou být například poškozené lavičky, znečištěná pískoviště nebo neposekaný trávník. Město se tak velmi rychle dozví o existenci problému a odpovědný úředník zajistí jeho nápravu. Jednoduché problémy tak budou vyřešeny během několika dní, v náročnějších případech pak bude úředník prostřednictvím aplikace občany informovat o tom, jak se na řešení pracuje.Read More »Lepší komunikace zajistí pořádek a zlepší atmosféru

V jakém stavu je naše město (3)

Naši zastupitelé požádali vedení města, aby se Ostrov připojil k průzkumu Obce v datech a získal tak podrobné údaje. Zatím k tomu nedošlo, ale třeba se to po volbách změní. Mají-li ohlasy k předchozím částem článku reprezentovat obecnější mínění občanů Ostrova (možná i představitelů města), daly by se popsat asi takto:

„Nevím a jsem na to hrdý!“ nebo „Chtějí nás poškodit (ONI)!“

Read More »V jakém stavu je naše město (3)

Syndrom rozbitého okna

Po přečtení podnětného příspěvku pana Vladimíra Kříže ml.v Ostrovském měsíčníku 09/2018 upozorňuji na další případy, kdy po malých a nenapravených škodách následuje postupný celkový úpadek. Kromě nepořádku na náměstí a jeho okolí (dne 6.9.2018 v 15.00 musel zaměstnanec Domu kultury zametat střepy v místě vystoupení folklorních souborů) je nepořádek i v zámeckém parku, kde vandalové přemisťují lavičky, dělají nepořádek a celodenně a každodenně popíjejí alkohol. Na tyto skutečnosti jsem několikrát upozorňoval, stav se k lepšímu bohužel příliš nezměnil.Read More »Syndrom rozbitého okna