Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Veřejně nebo tajně?

Před pár dny proběhla rekonstrukce vedení města Ostrova. Rád bych se jen krátce zastavil u tématu způsobu volby. Přítomní podporovatelé končícího vedení města hlasitě projevovali nesouhlas se skutečností, že jsme si odhlasovali volbu tajnou.

V politice, nejen komunální, se aktivně pohybuji více jak dvacet let a po celou tu dobu patřilo k základním zvyklostem, že o personálních otázkách se hlasuje tajně. Jde o nejdemokratičtější volbu, která dává účastníkům hlasování možnost hlasovat, i v případě předchozí dohody, zcela svobodně v souladu s vlastním svědomím. Nakonec jsme toho byli svědkem i v případě zmíněné volby nového vedení města, kdy paní místostarostka obdržela „jen“ 11 hlasů.

K veřejnému hlasování o personálních otázkách se přistupuje v situaci, kdy chybí důvěra a  koaliční partnery je třeba si pohlídat. V ostrovském zastupitelstvu kam mi paměť sahá, se vždy o starostovi a místostarostovi hlasovalo tajně. Veřejně se hlasovalo poprvé před 6,5 lety, kdy byl poprvé volen starostou Bs. Pavel Čekan. I tehdy byla situace mimořádná. Už tehdy byla koalice postavená na hlasech zastupitelů KSČM  a Václavu Brodci, který se rozhodl tuto koalici podpořit na vlastní pěst.

K tajné volbě se dnes již bývalá koalice pro změnu uchýlila před 2,5 lety, kdy bylo opět evidentní, že vedení bude postaveno na podpoře hlasů KSČM. Důsledkem byl náš známý a tolikrát připomínaný odchod z poslaneckých lavic. Podobně jsme se nezúčastnili tajného hlasování o prodeji městských bytů, kdy jsme chtěli transparentním způsobem deklarovat svůj nesouhlas s prodejem.

Takže tajně nebo veřejně? Jak byste ve výše uvedených případech hlasovali Vy?

Ing. Marek Poledníček
zastupitel za Ostrováci.cz

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters