Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

V jakém stavu je naše město?

Komunální volby se nám blíží, opět se můžeme těšit na tuny slibů. I před minulými volbami se mohutně slibovalo. Vítězové se poté zřejmě skutečně snažili při řízení radnice udělat něco pro lidi i pro město. Uspěli? Byly řešeny skutečné problémy? Víme vůbec o skutečných problémech? Jaká je tolik vzývaná „kvalita života“ v Ostrově?

Odpovědi na předchozí otázky máme všichni své vlastní. Ty jsou závislé také na tom, co pokládáme v životě za důležité a jak se nám v dané životní etapě daří. V dnešní době fake news se dá vcelku úspěšně téměř všechno zpochybnit, ale jistě  jsou také měřítka objektivní. V polovině června byl spuštěn portál www.obcevdatech.cz, který se pokouší na základě statistických dat zjistit kvalitu života ve všech 206 obcích s rozšířenou působností v ČR. U jednotlivých obcí je uveden celkový index kvality života a pak dílčí indexy ve třech hlavních kategoriích:

  • Zdraví a životní prostředí
  • Materiální zabezpečení a vzdělání
  • Vztahy a služby

A teď to hlavní. Pro člověka, který má vlastní město rád, není povzbudivým zjištěním, že právě ono nevychází ze srovnání vůbec, ale vůbec dobře.

Ostrov se umístil na 184 místě! Z 206 obcí. Byl dokonce nejhorší v našem kraji!

Je to nespravedlivé? Možná ano. Možná jen částečně. Určitě by bylo dobré si zanalyzovat podrobná data. Ta u Ostrova zatím nejsou zpřístupněna, protože se město dosud ke zveřejnění (finančně) nepřipojilo.

Vedení města tímto k připojení vyzývám,  Podrobná data poslouží nám všem!

Je ale zjevné, že pokud chceme Ostrov posunout z nelichotivé pozice (samozřejmě kvůli nám, nikoli kvůli statistikám), musíme mezi demokratickými (neodpustím si nálepkování – totalitní a xenofobní partičky nás nikam neposunou), tedy znovu opakuji mezi demokratickými uskupeními a stranami zakopat všechny válečné sekery a osobní animozity. Musíme táhnout za jeden provaz. Bude to fuška!

Vladimír Toman


Poz. Tento článek vzbudil velký zájem, proto přinášíme jeho volné pokračování >>> ZDE


Zajímá vás jak se k výsledkům došlo? Kvalita života je měřena pomocí indexů, které mají vliv na spokojený a šťastný život člověka. Na základě mnoha studií i námi realizovaných průzkumů a fokusních skupin jsme tyto indexy rozdělili do tří základních oblastí:

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VZDĚLÁNÍ | VZTAHY A SLUŽBY 

Pro šťastný a spokojený život je nezbytné, aby tyto oblasti byly navzájem v určité rovnováze, protože pokud byť jen v jediné trpíme nějakým nedostatkem, výrazně to poznamená naši celkovou spokojenost v životě.

Přestože obec, ve které žijeme, nám sama od sebe nemůže zajistit šťastný, bezstarostný a bohatý život, může se pokusit utvářet podmínky, které nám k naplnění všech těchto nezbytných potřeb pomohou.

Při konstrukci celkového skóre kvality života v obci jsme si tuto skutečnost uvědomovali, a proto jsme pečlivě vybírali ukazatele, které objektivně zachycují stav v obci a mají dobrou vypovídající hodnotu.

Více informací najdete ZDE >>> https://www.obcevdatech.cz/o-indexech  

Další články:

V jakém stavu je naše město (2)
V jakém stavu je naše město (3)

 

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters