Marek Poledníček

Ostrov a jeho potenciál v cestovním ruchu

Jsou země a místa, která jsou předurčena k tomu, aby si pěstovala a hýčkala cestovní ruch. Mají a umí využít potenciál, který se dá využít nejen k radosti turistů, kteří přijedou za zážitkem, ale také institucím a podnikatelům, kteří nabízejí své služby.

Jsem přesvědčen, že Ostrov takový potenciál má

V minulosti tomu odpovídala řada mých aktivit nejen v postavení zastupitele města, ale také ve funkci ředitele Domu kultury Ostrov.

Naše město má strategickou polohu mezi dvěma světovými lázeňskými městy Karlovými Vary a Jáchymovem na hlavním tahu do sousedního Saska. Navíc leží mezi dvěma celky, které usilují o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na jedné straně se rozprostírá Západočeský lázeňský trojúhelník a na druhé pak Montan region Krušnohoří s unikátní hornickou historií.Read More »Ostrov a jeho potenciál v cestovním ruchu

Jezděte pomalu – v naší obci není nemocnice

Na posledním jednání zastupitelstva města Ostrova byl předložen návrh nového Strategického plánu města Ostrova (SPRMO) na roky 2019 – 2028, jehož součásti je i kapitola věnovaná zdravotnictví. Nemohl jsem se bohužel z osobních důvodů zúčastnit pracovního jednání zastupitelstva našeho města k tomuto dokumentu, a tak nyní přináším několik poznámek k tématu.

Historická fotografie z města Lomnice nad Popelkou, kterou byl ve 20. letech 20. století označen vjezd do tohoto města. 

Read More »Jezděte pomalu – v naší obci není nemocnice